Logotip IUP

Poročilo o vplivih na okolje za vodne ureditve Savinje in Rečice na območju Zdravilišča Laško

Investitor:
Občina Laško

Leto izdelave:
2006

 
   

Copyright © 2008 IUP | Programiranje: Specto.si